Katadvies.nl

Zij die (wilde) dieren willen aaien en vertroetelen, "houden" van ze.
Maar zij die respect hebben voor hun aard en ze een
normaal (natuurlijk) leven willen laten leiden, houden meer van ze.

* Edwin Way Teale*

Voorlichting

Inzicht hebben in het natuurlijk gedrag en de behoeften van katten is belangrijk. Wanneer u weet wat een kat nodig heeft kunt u nog beter voor haar welzijn zorgen en zult u samen nog meer plezier beleven aan elkaars gezelschap.

 

Boeken en internet verschaffen heel veel informatie over het gedrag van de kat. Het is van belang dat u zich verdiept in het gedrag van de kat. Hierdoor bent u beter in staat om te beoordelen wat natuurlijk gedrag voor de kat is en wat niet.

  • Normaal kattengedrag - wat is normaal?
  • Lichaamstaal en geuren - hoe uw kat communiceert
  • Hoe u kunt inspelen op veranderingen die de kat staan te wachten
  • Hoe u het gedrag van uw kat kunt beïnvloeden

Bij ongewenst gedrag is gedragstherapie aan te bevelen.