Katadvies.nl

Het verschil tussen katten en honden is dat honden komen als ze geroepen worden,
terwijl katten een boodschap aannemen en later (misschien) contact opnemen.

Tarief Voorlichting

Voorlichting kan op het gebied van kattengedrag, kattengedragstherapie, telepathie en energiewerk.

Het tarief inzake voorlichting is afhankelijk van de wensen en inhoud van de lezing / voorlichting / locatie.

Neem contact op voor een tarief op maat.