Katadvies.nl

Het woord 'relaxed' bestond vast niet totdat De Kat ontdekt werd

Sexueel gedrag van de kat

Iedereen kent wel het luide jammeren van een krolse poes. Iemand die het voor het eerst hoort schrikt zich een hoedje en denkt dat de poes helse pijnen lijdt. Zij heeft wel iets anders aan het hoofd dan u gerust te stellen: Het is tijd voor katers en wel hier en nu. Door het luide krolse geroep zullen alle (intacte) katers uit de buurt weten hoe laat het is en hun best doen de poes te verleiden. Een dominante kater zal meer kans maken door zijn gedrag. Door gevechten wordt veelal bepaald wie de dame mag benaderen. Maar dat is nog geen garantie voor succes. De poes zoekt haar dekkaters zelf uit en het zou zo maar kunnen zijn dat 1 nest van meerdere katers is.