Katadvies.nl

Als ik met mijn kat speel, dan is het niet echt duidelijk
of ik me nou met haar amuseer, of zij met mij

* Michael Eyquem De Montaigne*

Sproeien

Sproeien is typisch markeer gedrag. Ongecastreerde katers maar soms ook poezen sproeien tegen verticale objecten aan. Heeft u wel eens een sproeiende kat gezien? (Trillende) staart recht omhoog, pootjes soms ‘knedende’ bewegingen makend en dan een straal urine tegen het object aan. Dit is een zeer sterk communicatie middel: “Ik was hier!” Zo laten ze weten dat ze nog steeds aanwezig zijn in hun territorium of dat ze nog steeds gebruik maken van een bepaald pad. Katten die later langs die plek komen weten dan precies welke kat hoe laat daar was. Ze weten dan ook of er een concurrent in de buurt is of dat ze zich juist uit de voeten moeten maken om een gevecht te voorkomen. Zeer functioneel dus.
Katten die tijdig gecastreerd zijn zullen – meestal - niet sproeien. Zij hebben gelukkig nog wel hun andere communicatie middelen tot hun beschikking zoals krabben en kopjes geven.